دفتر بیمه ایران_میروهابی

شرکت سهامی بیمه ایران، مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت

فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

   

  مشخصات متقاضی

   

  مخصوص پزشکان

  - چنانچه به تحصیل اشتغال دارید، مشخص نمائید:

  - چنانچه تحت مسئولیت شما کمک های پزشکی مانند تزریقات جراحی های کوچک و کمک های اولیه صورت می گیرد ذکر نمائید:

   

  مخصوص پیراپزشکان

  نوع استخدام:

  آیا در حال حاضر به تحصیل اشتغال دارید؟

  آیا دارای مطب می باشید؟

   

  اطلاعات مشترک

  آیا در خصوص حرفه شما تاکنون خسارتی علیه شما مطرح شده است؟ لطفاً شرح دهید

   

  تعهد بیمه گر و مدت بیمه نامه

  حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه برای خسارات جانی (فوت و نقص عضو):

  مدت پوشش بیمه ای مورد درخواست:

   

  اینجانب با امضاء این پیشنهاد اعلام می دارم، به کلیه پرسش ها و سئوالات فوق با صداقت و حسن نیت جواب داده شده، لذا در صورت اثبات هر گونه اظهار خلاف واقع و یا کتمان حقیقت، مسئولیت آن متوجه اینجانب می باشد.

  امضای الکترونیک:

  تصویر بیمه نام قبلی:
  (.اگر تا کنون بیمه مسئولیت نداشته اید ارسال فایل را ناددیه بگیرید)
  (.حجم فایل ارسالی باید کمتر از 2 مگابایت باشد)